BEYKOZ SEKTÖREL ODAK GRUP TOPLANTISI (27 EYLÜL 2022)

Beykoz planlama çalışmaları kapsamında  analiz ve sentez çalışmaları devam etmekte olup planın amaç, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi aşamasında bölgenin ekonomik yapısına ilişkin kararlara katkı sağlaması amacıyla Başkanlığımızca tarım, sanayi ve hizmet sektörlerine yönelik ilgili paydaşların katılımıyla 27 Eylül’de odak grup toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya ilgili kamu kurumu temsilcileri, STK temsilcileri ve yerel üreticilerden olmak üzere konusunda uzman kişiler katılmıştır.

Söz konusu odak grup çalışması ile tarım, sanayi ve hizmet sektörleri özelinde Beykoz’un merkezi ve kırsalı olmak üzere ekonomik yapısı ele alınmış, ilçenin ekonomik açıdan kendine yetebilirliğinin nasıl sağlanacağı ve sahip olduğu doğal değerlerin koruma-kullanma dengesi bağlamında hangi ilkesel kararlar ve stratejilerle korunması gerektiği sorularına yanıt aranmış ve katılımcıların bölge özelinde yaptıkları tespitler ve öneriler çalışmaya önemli katkı sağlamıştır.

Toplantı notları en kısa sürede paylaşılacaktır.