Şehir Planlama Müdürlüğü

İstanbul’un planlanması ile ilgilenen herkesin katılımına ve katkısına açıktır.