İSTANBUL’UN DOĞAL VE KIRSAL ALANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ

Marmara Bölgesi’nin Karadeniz kıyı kuşağı boyunca uzanan Kuzey Ormanları, gelecek nesiller için yaşamsal öneme sahip bir ekosistemler bütünüdür. Büyük ölçekli projeler, kontrolsüz kentleşme, madencilik, turizm, sanayi, enerji yatırımları  vb. faaliyetler kuzey ormanlarının ve doğal zenginliklerin tahribine, çevre kirliliği, iklim krizi, kuraklık vb. çeşitli çevre sorunlarına yol açmaktadır. Kentsel ve sektörel gelişmenin yarattığı ekolojik tahribatın engellenerek kontrol altına alınması ve doğal yapıyı koruyarak hassas ekosistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması, ekolojik açıdan zengin doğal alanların korunması ve sürdürülebilir doğal kaynak kullanımı ile kalkınma ve koruma ağırlıklı kullanım dengelerinin kurulmasının sağlanması amacıyla başlatılan bu proje ile İstanbul’un Kuzey Ormanlarının, su havzalarının, kırsal yerleşmelerinin bulunduğu  bu bölgelerin korunarak yaşatılması, sürdürülebilir olması hedeflenmektedir.

Bu kapsamda, Eylül 2021 itibariyle başlanan çalışmalar, BİMTAŞ ve Kuzey Ormanları Araştırma Derneği ile birlikte yürütülecektir. İstanbul’u korumak için İstanbullulara bir çağrı niteliğinde olan Koru İstanbul projesi , endemik bitki türlerini, yaban hayatını, tarım alanlarını, Kuzey Ormanlarını korumak hedefiyle İstanbul’un doğal alanlarını ve kaynaklarını sürdürülebilir kılmak için eylem planları geliştirerek çözüm önerileri de getirecektir.

Çalışma süreç raporunun özetine buradan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.