ŞİŞLİ İLÇESİ TMMOB BİLEŞENLERİ İLE TASLAK NAZIM PLAN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI (09.07.2021)

9 Temmuz tarihinde TMMOB Bileşenleri ile ikinci toplantı İBB Saraçhane binasında yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarına ilişkin sunum yapılmış, taslak plan kararları ve notları aktarılmıştır. Nüfus projeksiyonları, arazi kullanımı, donatı alanlarına ilişkin düzenlemeler, sağlıklaştırma alanları/yeniden düzenlenecek alanlar paylaşılmıştır. Sonrasında meslek odası temsilcileri eleştiri, fikir ve önerilerini paylaşmışlardır.