İstanbul Konut Zirvesi 3-7 Aralık 2021 tarihleri arasında  İstanbul Planlama Ajansı ve  İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı iş birliğiyle düzenleniyor..

Artan konut kira fiyatları, konut stoku ve niteliği, beklenen İstanbul depremi ile ilgili olarak konut güvenliği ve kentsel dönüşüm konuları zirvenin başlıca gündemleri arasında yer alıyor. COVID-19 salgının getirdiği güvencesiz koşullar ve ekonomik kriz ile birlikte düşünüldüğünde, ihtiyaçların ve mümkünlerin çeşitliliğini kapsamayan konut politikalarının yetersizliği daha belirgin hale geldi. Küresel ve yerel ölçekte konut sorununun boyutlarının anlaşılması, konut meselesinin barınma hakkı çerçevesinde değerlendirilmesi, konut politikalarına ilişkin kapsayıcı stratejilerin belirlenmesi ve kalıcı çözümlerin üretilmesi önemli gereklilikler olarak karşımıza çıkıyor.

Bu ihtiyaçlardan hareketle hazırlanan İstanbul Konut Zirvesi üç bölümden oluşmaktadır. Zirvenin 3-4 Aralık tarihlerini kapsayan ilk iki gününde gerçekleşecek olan çevrim içi oturumlarda konut konusu ilgili aktörlerle birlikte farklı başlıklarda çok yönlü olarak tartışılacaktır. Yapılan tartışmaların, konut sorununa etkili çözüm yollarının oluşturulması ve kapsayıcı ve bütüncül bir konut politikası ortaya konulması için yol gösterici olması amaçlanıyor.

Programın 5-6 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek üçüncü ve dördüncü gününde ise ilk iki günde yürütülen tartışmalar ışığında, konut sorunuyla gündelik hayatında karşı karşıya kalan gruplar ile bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, beş alt oturumdan oluşan bir atölye çalışması gerçekleştirilecek. Atölye; güvenli ve sağlıklı konuta erişim, konut kullanımında zorluklar, bu sorunlarla nasıl mücadele ettikleri üzerinden sorun tespitine yönelik Kadınların Barınma Hakkı, Gençlerin Barınma Hakkı, Misafir Addedilenlerin Barınma Hakkı, Evsizlerin Barınma Hakkı ve Barınma Hakkı için Mücadele Stratejileri Geliştirmek: Kentsel Dönüşüm Mağdurları olmak üzere beş başlık üzerinden yürütülecek. Davet usulüyle gerçekleşecek olan atölyede İstanbul’da konut sorunu yaşayanların ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının ortak bir söylem-belge üretilmesi hedefleniyor.

İstanbul Konut Zirvesi’nin son gününde ise İstanbul Vizyon 2050 çalışması kapsamında İstanbul’da Konutun Geleceği: Strateji ve Politikalar Çalıştayı gerçekleştirilecek. Çalıştayda bütüncül ve kapsayıcı bir konut politikasının hayata geçmesini sağlayacak stratejilerin ortaya konulması  amaçlanıyor.

Danışma Kurulu Üyeleri

  • Dr. Ahmet Büyükduman – İstanbul Gayrimenkul,Sektör Analisti/Değerleme Uzmanı
  • Prof. Dr. Ali Hepşen – İÜ/ Finans Uzmanı, Akademisyen
  • Prof. Dr. Asuman Türkün – Yıldız Teknik Üniversitesi
  • Cem Sorguç – Mimar
  • Prof. Dr. Elif Alkay – İTÜ/ Şehir Plancısı/ Akademisyen
  • Gülcemal Alhanlıoğlu – CRE CONSULTANCY/ Şehir Plancısı, Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi
  • Mehmet Ersül- GİSP, Proje ve İş Geliştirme & Uygulama Yönetimi
  • Prof. Dr. Şevkiye Şence Türk – İTÜ/ Şehir Plancısı/ Akademisyen

Detaylı bilgi için tıklayınız.