Cumhurbaşkanı’nın 05.11.2021 tarih ve 4758 sayılı kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu karar ile Adalar ilçesinin tamamında plan yapma veya yaptırılmasını sağlama ve onaylama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiştir. Büyükşehir Belediye Başkanlığımzca yürütülen ve karar alınmak üzere Haziran ayında Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen Adalar İlçesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nın durumu bu karar çerçevesinde tarafımızca değerlendirilmektedir.

Kararın Resmi Gazete ilanını buradan indirebilirsiniz.