Ataşehir İlçesi Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri NİP  13.02.2020 tarih ve 277 sayılı kararı ile tadilen uygun bulunmuş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 22.02.2020 tarihinde onaylanmıştır.

Ataşehir İlçesi 1/5000 ölçekli Mustafa Kemal ve Aşık Veysel Mahalleleri Nazım İmar Planı 25.09.2020-26.10.2020 tarihleri arasında Planlama Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır. Plan askı uygulamasından takip edebilirsiniz.