1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Yeşilkent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.12.2021 tarihli ve 1274 sayılı Karar ile onaylanmış, söz konusu plan 18.12.2021 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

18.12.2021 onaylı 1/5000 ölçekli Avcılar Yeşilkent Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı, Planlama Müdürlüğünde 24.02.2022-25.03.2022 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılarak ilan edilmiştir.

Planla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.