AVCILAR YEŞİLKENT MAHALLESİNDE YEŞİLKENT HALKI İLE BİRLİKTE HAZIRLANAN NAZIM İMAR PLANI ONAYLANDI

1990’lı yıllardan itibaren hazırlanmış imar planlarında fuar alanı, spor ve rekreasyon alanı, yeşil alan gibi fonksiyonlarda kalan ancak mevcut durumda yaklaşık 100 bin kişinin yaşadığı ve 10000 binanın bulunduğu Yeşilkent Mahallesinde İBB yönetiminin değişmesiyle imar planlarının katılıcı bir şekilde hazırlanmasına yönelik hazırlıklar başladı.

Sürecin başında 29 Ağustos 2020’de gerçekleşen bilgilendirme toplantısında Yeşilkent halkı ile birlikte yaşam standartlarını yükseltecek bir planlama çalışması yapılacağı, sağlıklı bir çevre oluşturulacağı, ulaşım ve altyapı olanaklarının iyileştirileceği, depreme karşı dayanıklı bir yapılaşmanın sağlanacağı, halkın ihtiyaç ve beklentileri, bilimsel analizler, kurum ve uzman görüşleri doğrultusunda Yeşilkent’te ortaklaşa çözümler üretileceği ve tüm tarafların sesinin duyulduğu şeffaf bir planlama süreci yönetileceğinin sözü verildi.  

İLETİŞİM OFİSİNDE SORUN VE İHTİYAÇLAR YERİNDE TESPİT EDİLDİ

Yeşilkent Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları kapsamında sürecin Yeşilkent halkıyla birlikte katılımcı ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi, bölgenin sorun ve ihtiyaçlarının yerinde tespit edilmesi ve sahiplenilen uygulanabilir bir plan üretilmesi için bölgede 2021 yılının başında bir iletişim ofisi de açıldı. İletişim ofisinde Yeşilkent Mahalle sakinlerinin sorun ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, birlikte karar verme olanaklarını geliştirmek, farkındalığı sağlamak, yerel halk ile etkileşimi arttırmak, mevcut ya da ileriye dönük proje, eylem planı gibi çalışmalar yürütmek ve yaşayan ve uygulanabilir bir plan yapılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapıldı. Birebir görüşmeler, anket çalışmaları, bilgi ve talep toplama, hak sahipliğini belirleme ve haritalandırma çalışmaları gerçekleştirildi.  

PLANLAMA SÜRECİNE KADIN, ÇOCUK, GENÇ VE SİVİL TOPLUM KATILIMI SAĞLANDI

Kadınlar, çocuklar ve gençler ile etkinlikler düzenlendi, farklı sosyal grupların mahalledeki ihtiyaçlarının neler olduğu belirlendi. 

12 Ekim’de kadınlarla yapılan toplantıda yaşadıkları sorunları, ihtiyaçlarını ve önerilerini dile getiren kadınlar, kadın odaklı imar planı taleplerini dile getirdiler. Sosyal donatı yetersizliğinin çok büyük sorun olduğu mahallede bu eksikliklerin giderilmesine yönelik talepler ağırlık kazandı, kendileri ve çocukları için daha iyi bir çevre ve yaşam istediklerini vurguladılar. Toplantıda çıkan ihtiyaçlar doğrultusundan haftada bir gün Beyaz Masa, haftada bir gün de İBB Sosyal Hizmetler personeli iletişim ofisinde görevli oldu.

Gençlerle yapılan toplantıda  öne çıkan talepler  sosyalleşebilecekleri, vakit geçirebilecekleri güvenli ortamın sağlanması, eğitim, kültürel faaliyet ve spor imkanlarının iyileştirilmesi yönünde oldu. 

Yeşilkent halkı, uzmanlar, bilim insanları, sivil toplum kuruluşları ve başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi olmak üzere karar verici kamu kurumları olmak üzere paydaşlar arasında iletişim ve bilgi alışverişi sağlanarak farklı ihtiyaçlara sahip birey, topluluk ve kurumların ortak bir paydada buluşması amaçlandı. Dernekler, mahalle muhtarı, kanaat önderleri ve parti temsilcilerinin katıldığı 9 Mart’ta yapılan  sivil toplum bileşenleri toplantısında  katılımcılar haklarının korunması ve mahallelerinde kalmak istedikleri yönündeki taleplerini dile getirdiler. Altyapı yetersizliğinin ve donatı eksikliğinin çok büyük sorun olduğu mahallede, mahalle halkının haklarının korunduğu uygulanabilir bir İmar Planı ile bu eksikliklerin giderilebileceği vurgulandı.

PLANIN İBB MECLİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLMESİYLE 40 YILLIK İMAR VE PLANLAMA SORUNUN ÇÖZÜMÜNDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Planlama süreci boyunca Avcılar Belediyesi ile işbirliği içinde çalışıldı ve tüm süreç birlikte yürütüldü. Başta İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü olmak üzere İBB içi birimlerle ve Avcılar Belediye ile pek çok koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. 

Tüm süreç şeffaf bir şekilde yürütüldü, İBB Şehir Planlama Müdürlüğü kurumsal web sitesi üzerinden düzenli etkinlik duyuruları ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı, gerçekleşen etkinliklerin raporları paylaşıldı.

Sahadan toplanan tüm veriler, Yeşilkent halkının beklenti ve talepleri, mevcut durumu ve ihtiyaçları ortaya koyan analizler ve bilimsel çalışmalar ışığında hazırlanan taslak nazım imar planı 26 Haziran’da yapılan nazım imar planı bilgilendirme toplantısı ile öncelikle Yeşilkent halkına sunuldu. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün toplantıdaki kapanış konuşmasında Yeşilkent Nazım İmar Planı çalışmalarının tamamlanarak Meclise iletilmesinin yılların tapu sorununu çözmek, mahallenin ihtiyaçlarını karşılayarak dönüşümü gerçekleştirmek için çok önemli bir adım olduğunu dile getirdi.

Gelen geri bildirimler doğrultusunda planlama çalışmaları tamamlanarak Haziran 2021’de değerlendirilmek üzere İBB Meclisine iletildi ve Aralık 2021’de İBB Meclisince kabul edildi. Planın İBB Meclisi tarafından kabul edilmesiyle 40 yıllık imar ve planlama sorunun çözümünde önemli bir adım atılmış oldu. 

Yeşilkent halkı ile iç içe, katılımcı, akılcı bir şekilde yürütülen Yeşilkent Nazım İmar Planı tüm Yeşilkent halkına hayırlı olsun. Plan süreci ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.