Bakırköy İlçesi 1/5000 Ölçekli Demiryolu Kuzeyi Ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı” 24.11.2022 tarihli ve 1517 sayılı Meclis Kararı ile tadilen kabul edilmiş ve 30.11.2022 tarihinde onaylanmıştı. Ancak planda söz konusu Meclis Kararı ile ‘+ 1’ kat teklifi kabul edilmeyerek en az 4 parsel ve minimum 2000 m2 tevhid koşulu getirilmişti.

30.11.2022 onaylı 1/5000 ölçekli Bakırköy İlçesi Demiryolu Kuzeyi ve Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı askıdayken 1865 adet itiraza konu olmuştur. Askı süreci değerlendirmelerinin sonucunda; 14.12.2023 tarih ve 1456 sayılı Meclis Kararı ile tüm “Konut ve Konut+Ticaret alanlarını” kapsayacak şekilde tevhid koşulu “en az 2 parselin tevhid edilmesi ve minimum 1000 m2 parsel oluşturulması…” şeklinde yeniden düzenleme yapılmıştır.