Müdürlüğümüzce 25.04.2023 tarihinde Beykoz Boğaziçi Alanı plan çalışmaları kapsamında Beykoz Belediye Başkanlığı, Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, BİMTAŞ, Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü, sivil toplum bileşenleri ile 1/5000 Ölçekli Beykoz İlçesi Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı I. Etap ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Bilgilendirme toplantısında nazım plan süreçlerine ilişkin bilgi verilmesi amacıyla davetlilere sunum yapılmıştır. Sunumda I. Etap plan çalışmalarına başlanmasının gerekçeleri, plana ilişkin yapılan analizler, sentez çalışmaları ile plan kararlarının hangi amaç hedef ve stratejiler doğrultusunda hazırlandığı açıklanmıştır. Toplantının diğer kısmında katılımcılar planlama alanına ilişkin sorun ve taleplerini dile getirmiştir.  Plan kapsamında bu sorun ve taleplerin çözümüne yönelik yapılabilecek düzenlemeler hakkında bilgi verilmiştir.