İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 22.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5126 Sayılı Kanunun 13. Maddesine göre her ayın ikinci haftası önceden Meclis tarafından belirlenen günde toplanmaktadır.

Müdürlüğümüzce çalışmaları tamamlanan ve İBB Meclisine iletilen planlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tabloda “Meclise Gidiş Tarihi” Meclise iletildiği tarihi, “Meclis Karar Tarihi” ise onaylandığı tarihi göstermektedir. Tüm İBB Meclis kararlarına buradan, web sitemizin kuruluş tarihi olan Temmuz 2020’den itibaren Meclis Kararı alınarak onaylanan planlara ve ilgili kararlara ise aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Meclise İletilen ve Onaylanan Planlar