İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 22.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5126 Sayılı Kanunun 13. Maddesine göre her ayın ikinci haftası önceden Meclis tarafından belirlenen günde toplanmaktadır.

Müdürlüğümüzce çalışmaları tamamlanan ve İBB Meclisine iletilen planlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Tabloda “Meclise Gidiş Tarihi” Meclise iletildiği tarihi, “Meclis Karar Tarihi” ise onaylandığı tarihi göstermektedir.  Meclis tarafından alınan tüm kararlara Meclis Kararları ve Karar Özetleri‘nden ulaşabilirsiniz.

Meclise İletilen ve Onaylanan Planlar