Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, Haziran 2021’de yürürlükteki yasa ve yönetmelikler çerçevesinde Kentsel Sit Alanları, Doğal ve Çakışan Sit Alanları, Kıyı Alanları ve Strateji Belgesi olmak üzere 4 ayrı dosya ile birlikte karar alınması için Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.

Cumhurbaşkanı’nın 05.11.2021 tarihli ve 4758 sayılı kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu karar ile Adalar ilçesinin tamamında plan yapma, yaptırma ve onaylama yetkisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına geçmiştir. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Meclisince Ocak ayında alınan kararlarla (13 Ocak 2022 tarihli ve 51, 52, 53, 54 sayılı İBB Meclis Kararları) Strateji Belgesi ve Planlar Müdürlüğümüze iade edilmiştir.

İade kararları sonrasında Özel Çevre Koruma mevzuatı çerçevesinde yapılan düzeltmelerle bir bütün olarak yeniden hazırlanan Adalar İlçesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Strateji Belgesi 08.04.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmiştir.

Güncel mevzuat çerçevesinde;

  • Planlama alanının Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesine ilişkin plan paftasına ve plan raporuna çizim ve metinler eklenmiş;
  • Haziran 2021 sonrasında değişen sit sınırları (Sedefadası, Kaşıkadası) revize edilmiş;
  • Kentsel Sit Alanları, Doğal ve Çakışan Sit Alanları ve Kıyı Alanları olmak üzere 3 parça halinde hazırlanan plan tek bir plan haline getirilerek yeniden çizilmiş olup Haziran ayında Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.