Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve 1/5000 Ölçekli KANİP Haziran 2021’de mevcut yasa ve yönetmelik çerçevesinde Kentsel Sit Alanları, Doğal ve Çakışan Sit Alanları, Kıyı Alanları ve Strateji Belgesi olmak üzere 4 ayrı dosya ile birlikte karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmişti.

Cumhurbaşkanı’nın 05.11.2021 tarih ve 4758 sayılı kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmiştir. Söz konusu karar ile Adalar ilçesinin tamamında plan yapma veya yaptırılmasını sağlama ve onaylama yetkisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığına verilmiş ve bu alanlarda 19.10.1989 tarihli ve 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak 2022 görüşmelerinde, 13 Ocak 2022 tarih ve 515253 ve 54 sayılı İBB Meclis Kararlarına göre 4.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gerekçe göstererek planın Müdürlüğümüze iadesine karar vermiştir.

Bundan sonraki süreçte, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin katılımcılık ilkesi çerçevesinde Ada sakinleri, uzmanlar, sivil toplum ve kurumlar tarafından ortaklaşa üretilen, dünyadaki planlama gündemi ve koruma yaklaşımları dikkate alınarak Adalar’a özgü bir planlama ve yerel yönetim yaklaşımının geliştirildiği Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve 1/5000 Ölçekli KANİP güncel mevzuata uygun olarak hazırlanarak onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilecektir.

Güncel mevzuat çerçevesinde;

  • Planlama alanının Özel Çevre Koruma Alanı ilan edilmesine ilişkin plan paftasına ve plan raporuna eklenecek çizim ve metinler;
  • Haziran 2021 sonrasında değişen sit sınırlarının (Sedefadası, Kaşıkadası) revizyonu;
  • Kentsel Sit Alanları, Doğal ve Çakışan Sit Alanları ve Kıyı Alanları olmak üzere 3 parça halinde hazırlanan planın tek bir plan haline getirilerek yeniden çizilmesi gibi teknik çalışmalar yapılacak olup Haziran ayında Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen plan kararlarında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın 4.11.2021 tarih ve 4758 sayılı kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Alanı (ÖÇKB) ilanına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kararın hukuk kurallarına aykırılık ile yasal ve teknik dayanaklardan yoksun olması gerekçeleriyle 2022 Ocak ayında iptal davası açmış ve yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur.