16.12.2010 onaylı 1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi, TEM ve D-100 Karayolları Arası Nazım İmar Planı’nın Firuzköy Mahallesinin Başkanlığımız yetkisinde kalan kısımları ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 12.04.2013 tarihli kararı doğrultusunda Başkanlığımız tarafından başlanmıştır. Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Avcılar İlçesi Firuzköy Mahallesi Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı Teklifi Kasım 2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilerek, 2024 Haziran Meclisinde kabul edilmiştir.

Yapılan plan çalışması ile birlikte yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı, Firuzköy halkı ve ilgili paydaşlarla birlikte yaşam kalitesini arttıracak kentsel iyileştirmeye yönelik ve çevresi ile uyumlu bütüncül bir planlama çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda;

  • Öncelikli olarak deprem riskine karşı yapı stokunun yenilenmesine teşvik etmek; mevcut nüfusun ve projeksiyon nüfusun barınma ihtiyacını karşılayacak konut alanları planlandı.
  • Nüfusun ihtiyaçlarına yönelik yeterli ve nitelikli donatı alanları tasarlandı.
  • Arkeolojik sit alanı üzerindeki olası yapılaşma baskısının önüne geçilmesi adına plan kararları alındı.
  • Ticaret, Hizmet sektörünün etkinliğini arttıracak arazi kullanım kararları alındı.