Sayın İlgili ve Sevgili Kadıköy Sakinleri,

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Müdürlüğü olarak, Kadıköy ilçesi Osmanağa, Caferağa mahallelerinin tamamında ve Rasimpaşa mahallesinin bir kısmını kapsayan alanda, katılımcı bir şekilde yürüttüğümüz 1/5000 ölçekli Kadıköy Merkez Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Kadıköy Merkez Strateji Belgesi çalışmalarını tamamladık.

Kadıköy’ün sivil oluşumlarından yerel halkına, ilgili kurumlardan Kadıköy kullanıcılarına kadar tüm bileşenlerini planlama süreci içerisine dahil edilerek Kadıköy Merkez’in ihtiyaçları ve sorunlarına yönelik çözümleri “ortak akıl” ve ilkesel yaklaşımlarla nazım plan çalışmalarına  ve strateji belgesine aktarılmıştır.

7 Mart 2024 Perşembe günü saat 18:30’da İDEA’da düzenleyeceğimiz Kadıköy Merkez Strateji Belgesi ve İmar Planı Halk Toplantısına davetlisiniz.

Kadıköy Merkez imar planı çalışmaları hakkında sizleri bilgilendirmek, görüş ve önerilerinizi değerlendirmek ve katılım süreçlerine tüm ilgilileri dahil edebilmek amacıyla düzenleyeceğimiz halk toplantımıza sizleri davet ediyoruz.