Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Aralık 2019 tarihinde onaylanarak askıya çıkarılan “İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı  1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına Başkanlığımızca 27.01.2020 tarihinde itiraz edilmiş, yürütmenin durdurulması ve planın iptali istemiyle 2020/696 sayılı Esas No ile İstanbul İkinci İdare Mahkemesinde dava açılmıştır.

Açılan dava kapsamında Müdürlüğümüzce hazırlanan ön rapora buradan ulaşabilir, Kanal İstanbul Çalıştay Raporu ve 25 Soruda Kanal İstanbul kitapçığını inceleyebilirsiniz.

Alandan Fotoğraflar