Adalar ilçesinde 2019 yılı Eylül ayında çalışmaları başlatılan, İBB’nin kurumsal vizyonu ve ilkeleri ile İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığının benimsediği katılımcı planlama anlayışı doğrultusunda yerel halk, sivil toplum oluşumları, yerel ve merkezi hükümet birimlerinin de dahil olduğu toplam 122 katılım etkinliği gerçekleştirilerek hazırlanan Adalar ilçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanarak 2021 yılı Haziran ayında Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, sonrasında değişen yasa ve yönetmelikler gereğince de 2022 yılı Nisan ayında onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilmişti.

Adalar ilçesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve bu plana uygun olarak hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı 12.05.2023 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanmıştır.

28.07.2023 – 28.08.2023 tarihleri arasında askıda kalacak olan plana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün web sayfasından ve E-Plan Otomasyon Sisteminden ulaşabilirsiniz.

Plana itiraz süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.