Esenyurt ilçesi TEM güzeyinde 2013 onaylı Nazım İmar Planı ve bu plana uygun olarak hazırlanmış 7 etap halinde Uygulama İmar Planları bulunmakta iken 2013 onaylı Nazım İmar Planının altlığını oluşturan yerleşime uygunluk haritalarında kayma tespit edilmesi nedeni ile 16.03.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap Nazım İmar Planı 2016 tarihli Mahkeme Kararı ile iptal edilmişti.

Plansız kalan bölgede; Ekim 2019 tarihinde plan çalışmasına başlanılmış, 2476 hektarlık alana sahip, konut alanlarının yoğunlaştığı ve ilçenin büyük bir kısmını kapsayan Esenyurt TEM Güneyi 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışması Nisan 2021 tarihinde tamamlanarak karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş ve Haziran 2022’de plana ilişkin Meclis Kararı alınmıştır. Söz konusu Meclis Kararında; “……..Teklif plan sınırı içerisinde kalan alanın 13.04.2013 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan koşulları üzerine İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 2014/656 Esas 2016/2410 sayılı kararında geçen hususların gereği yapılarak ve 13.04.2013 onanlı planın onay tarihinden sonraki meri plan tadilatları eklenerek düzenlendikten sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilerek Müdürlüğümüze  iade edilmiştir.

Meclis Kararının gereği yapılarak yeniden hazırlanan plan; Eylül 2022 tarihinde karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, Mart 2023 tarihinde Meclis Kararı ile tadilen kabul edilmiş, 16.03.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylanmıştır.

Söz konusu plan 24.07.2023 – 22.08.2023 tarihleri arasında 1 ay süreyle askıya çıkarılmış,  bu süreçte 344 adet itiraz tarafımıza iletilmiştir. İtirazların tümü bir ay gibi kısa bir sürede Eylül 2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’ne iletilmiş, Aralık 2023 tarihinde İBB Meclisi tarafından değerlendirilmiş ve karar alınmıştır. Meclis kararında belirtilen bilgi paftalarının İBB Meclisi İmar Komisyonu tarafından hazırlanmasının ardından itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli plan değişiklikleri askıya çıkarılabilecektir.