Planlama alanı Ferahevler, Poligon, Pınar, Reşitpaşa Mahalleleri ile Darüşşafaka, Rumelihisarı, Baltalimanı, Çamlıtepe, Fatih Sultan Mehmet, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, PTT Evleri, Çayırbaşı, Kocataş, Merkez, Maden ve Zekeriyaköy mahallelerinin belirli kısımlarından oluşmaktadır.

Planlama alanının büyüklüğü 1.727,44 ha, planlama alanı nüfusu 145.487 kişidir.

Mevcut planın mülkiyet ve düzensiz yapılaşmadan doğan sorunları çözümleyememesi sebebiyle Mart 2020’de sorunların çözümüne yönelik çalıştay düzenlenmiş olup, Sarıyer Belediyesi, sivil toplum örgütleri ve alanda yaşayanların değerlendirmeleri ile plan sürecine katkıda bulunulmuştur.

Çalıştayı takip eden süreçte; planlama alanında mevcut planlarının mülkiyet ve düzensiz yapılaşmadan doğan sorunları çözmede yetersiz kalması, süreç içerisinde, kent bütününe hizmet eden projelerin etkileri, riskli alan ilanları ve iptalleri, plansız kalan alanların varlığı vb. nedenler ile yürürlükteki İmar planlarının bütünsel olarak yeniden gözden geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Plan çalışmalarına Ağustos 2020 tarihli Başkanlık Oluru ile başlanılmıştır.

1/5000 ölçekli Sarıyer Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışması 2021 yılında Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; 1727 ha büyüklüğündeki alanda bütüncül olarak hazırlanmış plan çalışmasında mülkiyet/tapu sorunu ile çarpık düzensiz ve ruhsatsız yapılaşma yapılaşmanın olduğu alanlarda, Sarıyer bütünü ile ilişkili olacak şekilde, yeniden yapılanma ve sıhhileştirme yapılarak sorunların planla çözümlenebilmesi için 332 ha büyüklüğünde  “Yeniden Düzenlenecek Alan” sınırlarına alınmıştır.

Bu düzenleme ile vatandaşlar imar haklarına kavuşurken,  bölgede yaşayanlar için gerekli sosyal ve teknik altyapı alanları ile yeşil alanlar da oluşturulmuştur.

Olası İstanbul depremine karşı dirençli yapı stokuna ulaşması hedefiyle kentsel dönüşüme imkân tanıyan plan kararları üretilmiştir.

Ayrıca Rumelihisarı Mahallesinde Karayolları kamulaştırma sınırları içinde kalan alanların imar sorunu Geri görünüm ve Etkilenme Bölgesi Nazım İmar Planları ile çözüme kavuşturulmuştur.

İki buçuk yıldır İBB Meclisi İmar Komisyonunda olan Sarıyer Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı 19.02.2024 tarihinde İBB Meclisinde karara bağlanmıştır.

 SARIYER TAŞINMAZ SATIŞI

Sarıyer’in geleceği ve Sarıyerlilerin güvenceli bir yaşama kavuşması adına mülkiyet sorununun çözülmesine yönelik Emlak Yönetim Yönetimi Dairesi Başkanlığımızın İBB Meclisine sunduğu; hak sahiplerine Belediyemiz mülkiyetindeki muhtelif parsellerin satışı hususu 19.02.2024 tarihinde İBB Meclisinde karara bağlanmıştır.

Her iki kararla 50 yıllık tapu sorunu adına önemli bir aşama kaydedilmiştir ve karara bağlanan yeni imar planı ile birlikte kentsel dönüşüm süreçlerinin önü açılmıştır.